loder

I løpet av november måned 2021 flytter Grapesmoving til helt nytt lager på Vestby utenfor Oslo.
Vi vil her tilby samme tjenester som i dag, men med en betraktelig større kapasitet og rom for videre vekst.