loder

Våre tjenester

Logistikk

Innkjøp, import og fortolling

Gode innkjøpsløsninger er viktig. I samarbeid med Transexpress og CargoLinea tilbyr vi transport fra utlandet inkludert fortolling. Vi har flere faste ukentlige avganger rundt om i Europa og har også løsninger for resten av verden til gode priser samt sikre og raske levereninger.

Lagertjenester

Sentralt plasser på Furuset i Oslo kan vi i samarbeid med Transexpress tilby en rekke lagertjenester.
Lageret er adskilt med video-overvåking og adgangskontroll og oppfyller alle pålegg for lagring av alkoholholdig drikke.
Det er videre mulighet for kjølelager og alle våre kunder har tilgang til egne produkter etter avtale.
Faste priser på mottak, palleleie og administrering av dine produkter gir forutsigbare kostnader.

Distribusjon

Det er viktig å ha god kontroll på distibusjon av dine varer, både Vinmonopolet og HoReCa bransjen har strenge krav til leveringsgrad. Med våre faste priser ned på flaskenivå har du stor grad av forutsigbarhet på kostnader,  og vårt samarbeid med DB Schenker ivaretar sikker og pålitelig levering.
Ved større leveranser tilbyr vi samme gode levering med fastsatte priser på hel- og halvpall.

Retur- og reklamasjon

Returer og reklamasjoner er uunngåelig og krever gode systemer og god kommunikasjon. Vårt datasystem har grensesnitt mot våre underleverandører og sikrer at du hele tiden har oversikt over vareflyt og evt. feil og retur av varer. Med ukentlige leveringer over hele landet har vi mulighet for returtransporter til gunstige priser.

IT og Rapportering

Vårt IT system er levert i samarbeid med Kundan AS.
Tilgangen er skybasert, krever ingen innstallering og kan administreres fra både stasjonære og håndholdte enheter slik at du alltid kan være oppdatert. Utviklingen av systemet er gjort i samarbeid med brukerne og er i stadig utvikling for også å dekke fremtidens behov.

Leverandør- og innkjøpsadministrasjon

God kontroll på flyten inn av varer er viktig. Vårt IT system er vareflytorientert slik at innkjøpsordre, ordremottak og evt. avvik enkelt registreres og sikrer at du hele tiden har kontroll på varer inn og varer tilgjengelig for salg. Videre kan innkjøpsordre opprettes med evt. deling til vår lageradministrasjon for mottak dersom du ønsker at varene skal lagres hos oss – enkelt for oss og enkelt for deg.

Produkt- og prisstyring

Alle dine produkter med tilhørende informasjon registreres i datasystemet både for egen administrering og ordrehåndtering og for deling mot lager- og distribusjonspartnere. Sistnevnte sikrer riktig lagerinformasjon, nøyaktig plukk ved utsendelse og enkel avgiftsrapportering.
Enhetlig lagring av priser og betingelser gir mulighet for forutsigbart salg til en rekke aktører.
Om ønskelig kan vi bistå med automatisk innlesning av produktdata fra Vinmonopolet eller andre IT systemer for at du raskt og enkelt skal komme igang.

Lageradministrering

Lagring av alkoholholdig drikke er underlagt et strengt regelverk, noe som krever gode systemer for vedlikehold av lagerinformasjon. Vårt IT system sørger for automatisk oppdatering av lagertall på bakgrunn av salg, returer, brekasje, vareprøver etc. Videre har du selv full fleksibilitet til å endre lager manuelt på bakgrunn av lagertellinger mv.
Noen av våre kunder har flere lagerlokasjoner, på bakgrunn av dette er datasystemet utviklet med mulighet også for dette.

Ordre- og fakturahåndtering

Salg til Vinmonopolet krever utveksling av elektroniske meldinger – også kalt EDI meldinger. Vårt IT system er godkjent for EDI kommunikasjon med Vinmonopolet. Ordre, ordrebekreftelser, faktura og mottaksbekreftelser flyter da automatisk mellom deg som leverandør og Vinmonopolet.
Vi har også lagt til rette for administrering av ordre og fakturering mot HoReCa markedet og andre aktører.

Rapportering

Som produsent eller importør av alkoholholdig drikke er man underlagt krav om rapportering av salg og uttak av varer. Våre systemer sikrer notoritet av uttak fra lager og gode rapporter for offentlig registrering.
Det er også mulighet for uttrekk av ordre, faktura og produktinformasjon

Produkt og markedsføring

Produktfotografering (tilgjengelig fra høsten 2019)

I samarbeid med profesjonell fotograf tilbyr vi produktfotografering, enten det er til Vinmonopolets nettbutikk eller for eget bruk. Fastpris per produkt gir god forutsigbarhet på kostnader.

Påføring av strekkoder

Salg til Vinmonopolet og annen varehandel krever gode rutiner for sikring av strekkoder på produkter.
Har du varer lagret på vårt lager tilbyr vi påføring av strekkoder til fastpris på bakgrunn av informasjon lagret i IT systemet.

Produktpresentasjon mot media og HoReCa markedet (tilgjengelig fra høsten 2019)

Omtale i media er et viktig salgsfremmende tiltak.
Vi tilbyr tilrettelegging av smakinger mot journalister, bloggere mv.
Dette i tillegg til arrangementer hvor produkter kan presenteres for HoReCa markedet.